Mağazamıza Hoşgeldiniz!

Son Haberler

02 Nisan 2017

       

yagliboyatablo adlı kişiyi Twitter'da takip et

KLASİK TABLOLAR KLASİK TABLOLAR

Klasik tablolar , klasik resim sanatı özlellikleri.

Klasik tablolarda konu genelde insandır. İnsan yapısı, doğa gözlemine göre biçimlendiriliyor. Anatomi, doğru ve optik bir gözleme dayanıyor. İnsan, tabloda bir mekan içinde gösteriliyor.
Klasik tablolarda, tek ve üçlü figürler dikkati çekiyor. Pramidal kompozisyon,klasik  tablo resimlerinin biçimlendirilmesinde önemli bir düzen görüşü oluyor. klasik tabloda profan konular, dini konuları ikinci plana itiyor.Kapalı kompozisyon dediğimiz, bütün figürlerin tablo içerisinde yer aldığı resim düzeni, dikkatle uygulanıyor.Resimlerde, tek bir noktadan gelen ışık değil, klasik tablonun her tarafını aydınlatan üniversal ışık önem kazanıyor. Yani ışık-gölge, vücutları ile mekanı şekillendirmiyor. Işık-gölge, resim sanatının olgun klasik devresinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Vücut ve mekan, renk perspektifi ile değil, çizgi perspektifine göre hacimleştiriliyor. Klasik tabloda yüzlerin ifadesi heykelde olduğu gibi iç duyguları yansıtmıyor. Arkaik resmin mantıki ve yüzeysel vücut biçimi, tamamen ortadan kayboluyor. Klasik üslup döneminden sonra, sanat eserlerinde başka bir biçimlendirme tarzı görülür. "Barok üslubu" adı verilen bu dönemde krallıklar büyümüş, imparatorluk halini almıştır. Saray olanca haşmetiyle gelişmiştir. Kentler büyümüştür. Sanatçı bu kez imparatorun saray konuları yanında, halk tabakasının hayatınıda resmetmeye başlamıştır. Bu bakımdan ressam ya da heykelci, bir yanda saray mensuplarını konu edinirken, diğer yanda halkın içindeki önemsiz kişileri de tasvir etmeye başladığından, kişilere özgü doğal güzelliğin keşfedildiği görülür. Barok üsluplu eserler, imparatorluklar gibi çok karışık unsurların kompozisyonudur. Bir kere barok, son derece detaylı bir sanat niteliğini taşır. Bu detaylılık, mimari olsun, heykel ve resim olsun aynıdır.

Listeye Bak